Forum Squaredancers

Start

 

Aktuellt

Danser

Kurser

Calls

Bilder

Film

Styrelse

Länkar

 
 Forum Squaredancers styrelse 2024

Ordförande:Yvonne Lindroos tel 0733 949 359

Vice ordförande: Marita Wrethman tel 0761 877 027

Sekreterare:Marita Wrethman tel 0761 877 027

Kassör;Harriet Lindeborg tel 070 523 79 24

  Ledamot:

Carl Johan Wallnerström, tel 070 952 91 19
Naemi Hedlund, tel 073 433 53 95
Nurten Södergren, tel 070 061 77 50

  Styrelsesuppleanter

  Revisor
Rigmor Johnsdotter, tel 070 797 39 33

  Revisorsuppleant
Naime Örnryd, tel 076 032 64 74

  Webmaster 2024

Naemi Hedlund mail:naemi.hedlund@gmail.com