Forum Squaredancers

Start

 

Aktuellt

 

Danser

 

Kurser

 

Calls

 

Bilder

 

Film

 

Styrelse

 

Länkar

Välkommen till FORUM SQUAREDANCERS

Vi träffas centralt i Stockholm på NYBROGATAN 18 där vi arrangerar kurser och danser i squaredance.

Forum Squaredancers bildades 29 april 1996. Vi tillhör SAASDC, Swedish Association of American Square Dance Clubs.

Forum Squaredancers är en underavdelning till Föreningen Stockholms Forum, en ideell och kulturell förening, som bildades 1866.

Klubbens adress och plusgiro:

Forum Squaredancers

Yvonne Lindros tel 0733 949 359

,

Plusgiro 581790 - 3

E-post. VERKSAMHET

Forum Squaredancers har kurser i squaredance på olika nivåer och anordnar 3-4 öppna danser per termin.

Se vidare under aktuellt och kurser.